کاش یک کلمه

خوابت را دیدم دیشب... نمی دانم چه بود ... فقط می دانم هراسان از خواب پریدم ... فقط می دانم چشم هات هراسان بود ... و خیس ... و من درد کشیدم .. خیلی ... خیلییی ...

کاش یک کلمه برایم بنویسی که خوبی ... خوب که ... می دانم ... فقط بنویس هستی ... فقط همین ... دلم آشوب است ... دلم ... برای ات ... آشوب است ...

...


/ 0 نظر / 38 بازدید