مخاطب ِ خاص دارد ...

هی می خواهم ساکت بمانم ... نمی گذاری ... فقط همین را دارم بگویم که زمان ، نه کسی را بزرگ می کند ... نه کسی را عاشق می کند ... تنها لطفی که می تواند بکند این است که ذره ذره ، روح و روانِ ادم را توی رابطه ای که هیچ چیش به جایی بند نیست می فرساید ... تو هم که فرسودن و فرساییدن را خوووب می شناسی ...

پوووووف ... خسته ام این روزها ... خیلی ...


/ 0 نظر / 40 بازدید