خوابت را دیدم دیشب... نمی دانم چه بود ... فقط می دانم هراسان از خواب پریدم ...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

می دانم چشم هات هراسان بود ... و خیس ... و من درد کشیدم .. خیلی ... خیلییی ...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

از چی فرار می‌کردم ؟ از خودم؟‌ از تو؟ از آن چشم‌های سیاه شفاف لعنتی؟

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

خیال می بافم ...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

دوریت رو نمیتونم دوباره تحمل کنم...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

یه راهی پیش روم بزار ...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

باز به تو دل می بندم ...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

بوی انار می‌داد دست‌هات ... دل من بود که خون شد ...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

← صفحه بعد صفحه قبل →