نگاهش کردم. آنقدر نگاهش کردم تا سنگینی نگاهم دست بشود و سرش را بیاورد بالا

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

اسیر شده‌ام... اسیر بوی تو...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

اگه عاشقم بودی چرا ترکم کردی؟

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

دارم فکر می کنم برای همیشه از دستت داده ام

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

باید بنویسمت .. که از سرم بری... از دلم شاید ...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

فقط بنویس هستی ... فقط همین ... دلم آشوب است ... دلم ... برای ات ... آشوب است ..

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

خوابت را دیدم دیشب... نمی دانم چه بود ... فقط می دانم هراسان از خواب پریدم ...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

می دانم چشم هات هراسان بود ... و خیس ... و من درد کشیدم .. خیلی ... خیلییی ...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

از چی فرار می‌کردم ؟ از خودم؟‌ از تو؟ از آن چشم‌های سیاه شفاف لعنتی؟

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

خیال می بافم ...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

دوریت رو نمیتونم دوباره تحمل کنم...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

یه راهی پیش روم بزار ...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

باز به تو دل می بندم ...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

بوی انار می‌داد دست‌هات ... دل من بود که خون شد ...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

از وقتی رفتی گم شده ام...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :

منو دوست داشتی اما خجالت میکشیدی بهم بگی...

  
نویسنده : کاشف ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳٩٥
تگ ها :